No module Published on Offcanvas position
9171 Győrújfalu, Ady Endre utca 7. +36-96-541-200 igazgatas@gyorujfalu.hu Hétfő - Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-15:45

Önkormányzati rendelet társadalmi egyeztetésre bocsátása

Tisztelt Lakosság!

 

 Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (III. 12.) önkormányzati rendelete értelmében az önkormányzati rendeletek tervezetét és indokolását társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek során a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek azokat véleményezhetik.

Nem kell társadalmi egyezetésre bocsátani azt a tervezetet, mely

a) fizetési kötelezettségről szól;

b) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról rendelkezik;

c) sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik;

d) magasabb szintű jogszabálynak való megfelelést szolgálja, és megalkotását, továbbá tartalmát illetően a Képviselő-testületnek mérlegelési jogköre nincs.

Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, ha az egyeztetés Győrújfalu Községi Önkormányzat különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.

Fizetési kötelezettség a képviselő-testület vagy szervei, intézményei (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: Önkormányzat) javára közvetlen ellenszolgáltatás nélkül fizetendő adó, bírság, pótlék vagy más hasonló díj, valamint az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, eljárásért fizetendő bármely díj.

A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények feldolgozásáért a jegyző tartozik felelősséggel

A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetet az Önkormányzat honlapján vagy az Önkormányzat hirdetőtábláján kell közzétenni.

A honlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetés céljából közzétett tervezetről.

A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.

A jegyző a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét – jelen rendeletben meghatározott feladatainak ellátása céljából – legkésőbb a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított két évig kezeli. Amennyiben a véleményezett tervezet nem lép hatályba, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törölni kell.

A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint a (3)-(4) bekezdésben foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni.

A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani.

A tervezetet olyan időpontban kell a honlapon közzétenni, hogy a véleményezésre     legalább 5 nap rendelkezésre álljon.

A jegyző mérlegeli a beérkezett véleményeket, és azokról tipizált összefoglalót készít, melyet a honlapon a véleményezők listájával együtt közzétesz.

A jegyzőt egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

Az összefoglalót a tervezettel együtt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, mellyel egy időpontban kell biztosítani a (2) bekezdésben meghatározott közzétételt.

A jegyző a 11. §-ban meghatározott egyeztetési formán túl más egyeztetési formákat is igénybe vehet.

 

 

A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezet:

 Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …. önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A rendelet tervezettel kapcsolatos véleményeket, kérjük a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

Véleményezésre nyitva álló határidő utolsó napja: 2020. február 9. vasárnap

 

Győrújfalu, 2020. február 3.

                                                                                                                                                                                          Ottlakán Roland Olivér s. k.

                                                                                                                                                                                                       jegyző