No module Published on Offcanvas position
9171 Győrújfalu, Ady Endre utca 7. +36-96-541-200 igazgatas@gyorujfalu.hu Hétfő - Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-15:45

Hivatalban használatos nyomtatványok

Tisztelt Látogató!

Csatolt mellékletekben megtalálhatja a jelenleg használt nyomtatványainkat.

Kérdés esetén kolléganőim állnak rendelkezésére a +96-541-200-as telefonszámon.

Nagy Imre Attila
polgármester

 

ADÓ:

Kérelem adóigazolás kiállításához

 Adószámlák közti átvezetési kérelem

Kérelem túlfizetés visszautalásához

Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához

Iparűzési adó:

 KATA-s adóalanyoknak szóló tájékoztató

 Bejelentkezés iparűzési adó hatálya alá / változásbejelentés

Magánszemélyek kommunális adója:

Bevallás magánszemélyek kommunális adójáról 

Megállapodás kommunális adóhoz

Bejelentés magánszemélyek kommunális adójának megszüntetéséhez

Pálinkafőzés:

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Elektronikus ügyintézés az önkormányzati hivatali portálon

E-önkormányzat portál - tájékoztató a portálról

 

 

 

IGAZGATÁS:

Kérelem közös háztartásban élők igazolásához

Kérelem házszám megállapításhoz

Kérelem házszám/helyrajzi szám igazolásához

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt

Kérelem ápolási támogatás megállapítás iránt

Működési engedély iránti kérelem

Működési engedély változás kérelem

Bejelentés ipari tevékenység megkezdéséről

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés/ adatváltozás bejelentése

Nyitvatartási idő változásának bejelentése

Kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése

Lakcím érvénytelenségének megállapítása (lakóhely/ tartózkodási hely fiktívvé nyilvánítása) iránti kérelem

Termőföld adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésre irányuló közzétételi kérelem

Termőföld haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésre irányuló közzétételi kérelem                           

Közterületbontás iránti kérelem

Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt

Kérelem 3,5 tonna össztömeget meghaladó jármű tárolási helyének igazolására

Közműfejlesztési hozzájárulás befizetéséről szóló igazolás (Pannon-Víz Zrt.)

Jegyző előzetes értesítése óvodakötelezettség külföldön történő teljesítéséről

Fakivágási engedély iránti kérelem

Ebösszeíró adatlap

Településképi szakmai konzultáció iránti kérelem

Településképi bejelentési eljárás iránti kérelem

Településképi vélemény iránti kérelem

Kérelem víziközműre történő utólagos csatlakozáshoz

Igazolás az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás megfizetéséről

Környezettanulmány hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap]

Kérelem kutak vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyéhez

Kérelem kedvezménnyel elszámolt földgáz igénybevételére

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése

Méhészeti tevékenység - bejelentő lap

Méhészeti tevékenység - kijelentő lap

Aktív korúak ellátása iránti kérelem

Ápolási díj iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Formanyomtatvány gyermektartásdíj megelőlegezéshez

Formanyomtatvány otthonteremtési támogatás megállapításához

Formanyomtatvány RGYK jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához

Gyermekek otthongondozási díja iránti kérelem

Időskorúak járadéka iránti kérelem

Közgyógyellátás iránti kérelem