No module Published on Offcanvas position
9171 Győrújfalu, Ady Endre utca 7. +36-96-541-200 igazgatas@gyorujfalu.hu Hétfő - Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-15:45

TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00018 - „Egészségügyi alapellátást biztosító épület építése Győrújfalun”

 

Pályázati konstrukció: TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”

Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00018

Projekt címe: Egészségügyi alapellátást biztosító épület építése Győrújfalun

Kedvezményezett neve: GYŐRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Kedvezményezett címe: 9171, Győrújfalu Ady Endre utca 7.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 54 885 379 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Győrújfalu Község Önkormányzata a „Egészségügyi alapellátást biztosító épület építése Győrújfalun” című TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00018 kódszámú pályázata a „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” TOP-4.1.1-15-GM1-2019 kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.

Projekt Célja:

Önkormányzatunk 2015. január elsejével a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal székhelyévé vált, a tapasztalt helyiséghiány, az épület elavul állapota és a várható lakosságszám növekedés miatt már akkor elkezdtük az épület koncepciózus alapokon nyugvó újragondolását, újratervezését. Testületi döntés született arról, hogy a jelenlegi polgármesteri hivatalt és orvosi rendelőt tartalmazó épületünket „L” alakban, a meglévő parkolók irányába bővítjük. Az „L alak” új szárnyába kerülne elhelyezésre az orvosi rendelő. Az jelenleg orvosi rendelőként funkcionáló helyiségek pedig kisebb falbontások, átalakítások, korszerűsítések után a polgármesteri hivatalhoz kerülnének csatolásra, biztosítva ezáltal új munkaállomások kialakítását a KÖH dolgozói illetve/és a győrújfalui önkormányzat dolgozói számára. A fejlesztés megvalósítása utána a helyi lakosok, kiegészülve az orvosi rendelésekre, tanácsadásokra a környező településekről érkező betegekkel végre olyan színvonalon kerülnének kiszolgálásra, amelyre évtizedek óta joggal várnak, illetve várhattak volna el Nyugat-Magyarországon, Győr megyei jogú várostól négy kilométer távolságban.  Igényeink nem a valóságtól elrugaszkodottak, az alaprajzra tekintve látható, hogy egy jól átgondolt, kellően körüljárt témát, a felnőtt háziorvossal, a gyermek háziorvossal és a védőnővel történt konzultáció megtörténte után, mélységében is ismert problémát próbál Győrújfalu Községi Önkormányzat a környezettudatosság szem előtt tartásával, a lehető legköltséghatékonyabb, mégis jelentős közmegelégedettség növekedést indukáló módon megoldani.3D-s látványtervekből látható, hogy az épület bővítése szinkronban van és maximálisan illeszkedik a jelenlegi épülethez, az épített környezetünkhöz, azaz a fejlesztés biztosan nem válik a faluközpontban „idegen testté”. Orvosi rendelőnk tervezése során nagy hangsúlyt kap a költséghatékony üzemeltetés, fenntartás, ezért az épület megfelelő hőszigetelése és a korszerű nyílászárókkal történő megépítésén túl a fejlesztésből megvalósításra kerülő új épületrészben - az önkormányzati hivatal épületén működő - napelemes rendszerrel a villamos energia előállítását, megújuló energia felhasználásával szeretnénk segíteni. Beruházásnak fejlesztésnek nincsen előre látható klímakockázata. Pályázatunkban a védőnői szolgálat fejlesztéséhez kötelezően beszerzendő méhnyakrákszűréshez használt eszközök beszerzésével kalkuláltam. Tekintettel arra, hogy nem egészen egy éve helyeztük új alapokra a védőnői szolgálatunkat és akkor a védőnőnket felszereltük új informatikai eszközökkel (laptop, mobiltelefon, vezetékes és mobil internet) így mobil informatikai eszközök beszerzése ezen pályázat keretein belül nem indokolt. A TOP projekt keretében 111,76 m2 területű fejlesztés/bővítés valósul meg, melynek keretében az orvosi rendelő és a váró kerül kiépítésre.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt előrehaladottsága:

  1. mérföldkő:

A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Beszerzésre kerül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt, úgymint a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció, továbbá a tervezői/statikus nyilatkozatok, igazolások új épület építése esetén. A támogatói döntésben foglalt feltételek teljesítése.

A projekt a tervezett ütem szerint halad.

A nyilvánosság aktuális elemeit teljesítettük.

A porjektmenedzsment a tervezett ütemben végzi feladatát.

 

A projekt fizikai zárása: 2022. 12. 31.

 

 

Projekt elszámolható költsége 54 885 379 Ft

Projekt OP-ból nem elszámolható költségei 31 696 391 Ft

Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költsége 116 394 552 Ft

Projekt teljes költsége 202 976 322 Ft

 

 

2. mérföldkő

2021.08.15-ig elkészültek a kiviteli tervek, valamint a részletes tervezői költségvetés. Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására c. dokumentum véglegesítése is megtörtént eddig az időpontig bezárólag.

3. mérföldkő

2021.08.30-ig bezárólag lefolytatásra került a kötelezően előírt közbeszerzés. A közbeszerzés során megtörtén a kivitelező kiválasztása. Az építés megkezdődhet.

 

4. mérföldkő

2021.10.30-án a fejlesztés kivitelezése 50%-os készültségi fokú. A generál kivitelezési munkák elkészültek.

 

5. mérföldkő
2022. január 31-én a fejlesztés kivitelezése 75%-os készültségi fokú.

 

A műszaki átadás-átvétel: 2022. 06. 08.-án megtörtént.

A projekt 2022. 12. 31.-én lezárult.

 

 

IMG 20230417 101956

IMG 20230417 102010

IMG 20230417 101955

 

mfp logo

infoblokk kedv final CMYK ERFA