No module Published on Offcanvas position
9171 Győrújfalu, Ady Endre utca 7. +36-96-541-200 igazgatas@gyorujfalu.hu Hétfő - Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-15:45

Tájékoztatás a Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde 2024/2025 nevelési évre történő óvodai beíratásának rendjéről

https://www.gyorujfalu.hu/index.php/intezmenyeink/ovoda

 

Kedves Szülők!

A Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde 2024/2025 nevelési évre történő óvodai beíratása az alábbi időpontokban lesz:

 

Személyesen:

2024. április 23. (kedd): 7 – 17 óráig

2024. április 24. (szerda): 7 – 17 óráig

 

Elektronikus úton:

2024. április 22. - 2024. április 25.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. – email címre megküldve

 

A felvételi előjegyzési dokumentum letölthető

https://gyorujfaluovi.hu/dokumetnumok/

  • nyomtatványok/
  • óvoda

https://www.gyorujfalu.hu/index.php/intezmenyeink/ovoda

Személyes beíratáskor kérjük, hozzák magukkal gyermekük lakcímkártyáját, születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját, valamint a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját!

 

Az intézmény címe, elérhetősége:

9171 Győrújfalu, Mártírok u. 5/B. Telefon: 96/339 055; 20/523 6818

Intézményvezető: Szilágyi-Humhál Adrienn

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDRŐL:

 

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom Önöket arról, hogy elsődleges célunk, valamennyi beiratkozott gyermek számára biztosítani tudjuk az óvodai elhelyezést.

Az óvodai nevelés a gyermek 2,5 éves korától kezdődhet, és az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (2) kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. A szülő – tárgyév május 24. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a

Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

A 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb, a körzetben lakóhellyel, vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai elhelyezése megtörtént.

A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről az adott intézmény igazgatója döntést hoz.

Az igazgató a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését és az esetleges kérelem elutasítására vonatkozó döntését írásban közli a szülővel, legkésőbb 2024. június 14-ig.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az igazgató dönt.

 

 

Szilágyi-Humhál Adrienn intézményvezető