No module Published on Offcanvas position
9171 Győrújfalu, Ady Endre utca 7. +36-96-541-200 igazgatas@gyorujfalu.hu Hétfő - Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-15:45

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Győrújfalu Községi Önkormányzat csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához.

 

 

„A” típusú pályázatra azok a Győrújfalu területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

 

„B” típusú pályázatra azok a Győrújfalu területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

  • a) 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás;

      vagy

  • b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek;

       és a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

 

 

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek: jövedelemigazolások, hallgatói jogviszony igazolás, egy háztartásban élő közép-, vagy felsőoktatásban tanuló testvérek iskolalátogatási igazolása.

 

 

Pályázati kiírások, egyéb információk:

„A” típusú pályázat: https://emet.gov.hu/bursa-2024-a-felhivas-palyazok-reszere/

„B” típusú pályázat: https://emet.gov.hu/bursa-2024-b-felhivas-palyazok-reszere/

 

 

bursa 23 b