No module Published on Offcanvas position
9171 Győrújfalu, Ady Endre utca 7. +36-96-541-200 igazgatas@gyorujfalu.hu Hétfő - Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-15:45

Győrújfalui Tagiskola bemutatkozása

Tisztelt Szülők!

 

Szeretném bemutatni a Győrújfalui Tagiskolát azoknak a Kedves Szülőknek, akik leendő elsős gyermekük iskolaválasztásánál megtisztelnek bennünket azzal, hogy érdeklődnek intézményünk iránt. Az alábbiakban tájékoztatni szeretném Önöket az intézményünk nyújtotta lehetőségekről. Természetesen a járványhelyzet felülírta azokat a programokat, amelyeket minden évben tájékoztató jelleggel tartunk (Ovisuli foglalkozás, szülői értekezlet). Ezeket a találkozásokat jelenleg tilos megszervezni. Kérem Önöket, hogy az alábbi ismertetőt úgy olvassák, mint a megelőző, normál tanévek programját.

Természetesen jelenleg is folyik a munka az intézményben, és a körülmények ellenére is igyekszünk megfelelni az elvárásoknak.

Iskolánk a Győrladamér Községi Általános Iskola tagiskolája 2007-től. Ezt megelőzően a Győrújfalui Önkormányzat fenntartásában működött. Iskolánk feladata az 1-4. évfolyamos tanulók oktatása, nevelése. Az létesítmény 1992-ben épült, 4 tanteremmel és tornaszobával rendelkezik. A termek tágasak, világosak. Az épülethez nagy udvar, játszótér tartozik, amit a gyerekek nagy örömmel vesznek nap mint nap a birtokukba. Az intézmény csendes, ám a faluban mégis központi helyen található. Győr város közelsége lehetővé teszi a gyors megközelítést, pl. a színházlátogatást, a szabadidő egyéb hasznos eltöltését is.

Az oktatás családias környezetben és légkörben folyik. Ennek egyik kulcsa a szakmailag kiemelkedően dolgozó pedagógusok, a bennünket támogató és ezt a légkört nagyon értékelő szülői háttér, valamint a gyerekek, akiknek az egyéni fejlesztésére,- az alacsonyabb osztálylétszámok miatt, (jelenleg 18- 20 fő) nagy hangsúlyt fektetünk. Emellett nagyon fontos és szükséges a helyi Önkormányzat és a Tankerületi Központ támogató tevékenysége is.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk a különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozást. Ezen belül a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését. A fejlesztőpedagógus folyamatos kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel és a szülőkkel a gyerekek fejlődéséről, a felmerülő problémák megoldásáról.

A tanév folyamán számos tanulmányi versenyen veszünk részt, segítve ezzel a tehetségek kibontakoztatását.

Az iskolában három napközis csoport működik, mivel szinte valamennyi tanulónk igényli a délutáni foglalkozást. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy szélesedjen a napközis, szabadidős foglalkozások színtere.

Diákjaink tanórán kívüli foglalkozás keretében tehetséggondozó-, zene-, és sportszakkörön fejleszthetik tudásukat.

Mind a 4 évfolyamon folyik nyelvoktatás angol nyelven.

Évente négy projektnapot szervezünk diákjaink számára. Föld napja, Egészségnap, Pályaorientációs Nap és Erdei Iskolai Nap.

Szabadidős programjaink sokszínűek, igazodva a tanulóink érdeklődési köréhez. Bérletes színházi előadások, téli sportok, múzeumi foglalkozások és állatkerti séták, Mobilis témanapok 2. osztálytól.

Nagyon jó a kapcsolat a falu sportegyesületével, így diákjaink nagy számban aktívan sportolnak.

A gyerekek a falurendezvényeken is szerepelnek. Így meghívást kapunk a karácsonyi és idősek napi rendezvényekre.

Iskolánkban nagy igény mutatkozik évről évre a nyári napközis tábor iránt, (az utolsó tanítási napot követő 2 hét). A dolgozó szülők örülnek ennek a lehetőségnek, hiszen gyermekeiket felügyelet alatt tudhatják. Számunkra az is fontos, hogy hasznosan, kreatívan és szórakoztatva teljen el ez az idő. Ezért gazdag programmal várjuk a gyerekeket.

Az intézménybe jelenleg 74 tanuló jár. A tanulói létszám alakulásában az elmúlt években folyamatos növekedés tapasztalható.

Növendékeink jól érzik magukat iskolánkban, amit második otthonuknak tekintenek, mert itt nemcsak tudást, hanem figyelmet és szeretetet is kapnak.

A nevelők munkájának elismeréseként is értékeljük, hogy függetlenül Győr város közelségétől, a szülők megbíznak a helyi iskola szakértelmében, és ránk bízzák gyermeküket fejlődésük egyik meghatározó időszakában.

A Győrújfalui Tagiskolában 7 fő teljes állású pedagógus dolgozik. Munkánkat pedagógiai asszisztens segíti, ezenkívül 1fő gondnok és 1 technikai dolgozó.

A tantestületből négy fő 30-34 éve dolgozik a tanári pályán, hárman több mint 15 éve tanítanak. A tantestület összetételét viszonylagos állandóság jellemzi, mert a régóta tanító kollégák ebben az iskolában kezdtek el dolgozni. Megfelelő képzettséggel, felkészültséggel, hivatástudattal rendelkeznek. Folyamatosan képzik önmagukat, nyitottak az új módszerek, eljárások iránt. Szakmai igényességüket jellemzi, hogy folyamatosan keresik a lehetőségét szakmai előadásokon, nyílt napokon vagy bemutató órákon való részvétellel.

Az létesítmény 28 éve épült, folyamatosan korszerűsítjük, ebben az évben pályázat keretében a leendő épület egy része megújul.

Az udvari játékok újszerűek, biztonságosak, megfelelnek az előírásoknak, ezeket 2012-ben az önkormányzat terveztette és helyezte el.

Könyvtárfejlesztési pályázatnak köszönhetően rendelkezünk 10 db asztali számítógéppel és 3 db laptoppal és projektorral és 2 interaktív táblával.

A tehetséggondozás folyamatos pedagógiai folyamat. Ennek megfelelően tanórán, valamint szakköri keretben is folyamatosan foglalkozunk a kiemelkedő képességű tanulókkal. Lehetőséget biztosítunk számukra házi, körzeti és városi versenyeken való megmérettetésre.

Számos pályázaton és versenyen értünk el kiemelkedő eredményt.

Kiemelt szerepet kap iskolánkban a versenyeztetés, mivel a 4. évfolyam után elhagyják a gyerekek az intézményt. A tapasztalat azt mutatja, hogy új közegben jobban megállják a helyüket, ha egészséges versenyszellem körülményei közt próbálják ki tudásukat. Évek óta jelentkeznek diákjaink közül kisgimnáziumba, így a versenyeztetés a felkészítés része lett.

Egy iskola nem működhet jól megfelelő szülői háttér, szülői közösség nélkül. Ha nem kapunk megfelelő támogatottságot részükről, nem tudjuk a munkánkat jól végezni.Egy ilyen kis iskolában szinte egy családdá forr össze szülő, tanító, tanuló.

Nálunk a kötelező kapcsolattartáson kívül (szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt napok, írásbeli tájékoztató), a szülők rendelkezésére állunk, bármilyen problémájukkal forduljanak hozzánk. A pedagógusok is azonnal jelzik észrevételüket a szülők felé. Ez nagyon jól és hatékonyan működik.

Évente 4 alkalommal tartunk Ovi-Suli foglalkozást, ahová a leendő elsősöket és szüleiket várjuk közös játékra, ismerkedésre. Az iskolások is nagy örömmel látogatnak vissza az óvodába. Közös rendezvényeket szervezünk az óvodával, hogy segítsük a zökkenőmentes átvezetést az óvodai életből az iskolai tevékenységbe. Pl. ajándékkészítés Mikuláskor; gyermeknapi játszóház;

A Köznevelési Törvény értelmében valamennyi évfolyamon órarendi keretben folyik hitoktatás. Jelenleg a katolikus, evangélikus és református egyház hitoktatói tanítanak az iskolában. A beíratáskor kell megjelölni a kívánt egyházat ill. a hitoktatás helyett az etika órát.(az egyik választása kötelező!)

Az iskolában nagy hagyománya van a zenei oktatásnak, amit a Harmónia Művészeti Iskolával kötött együttműködésnek köszönhetünk. A félév és a tanév is vizsgával és koncerttel zárul, amit komolyan vesznek a diákok és nagy érdeklődéssel kísérnek a szülők is. Az előképzőben 1 évig szolfézst, majd hangszeres oktatást választhatnak.

Az iskola aulájában minden évben megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről. Műsorok keretében felidézzük az akkori eseményeket.

Karácsonykor falu ünnepélyen is szerepelünk a község karácsonyfája alatt.

A jeles napok közül megtartjuk a Költészet Napját és a Kultúra Napját is.

Évente farsangi bált szervezünk a szülői munkaközösség bevonásával.

Osztálykirándulást illetve nálunk az alacsonyabb létszám miatt iskolakirándulást szervezünk,

A helyszín kiválasztásánál a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő természeti és történelmi látnivalókat helyezünk előtérbe.

Szabadidős tevékenységünk további szervezésében meghatározóak iskolánk pedagógiai programjának célkitűzései. Ebben fontos feladatként határoztuk meg a környezeti-és egészségneveléssel kapcsolatos tennivalókat. Ezen elvek és a szabadidős tevékenység szervezésének összekapcsolása nyomán sport délutánt, egészségnapot, erdei iskolai kirándulást és akadályversenyt, valamint „zöld napokat” tartunk. Pl. Állatok Világnapja, Föld Napja, Víz Világnapja.

Az előzetes tervek szerint Fenyvesiné Wuts Viktória lesz a leendő elsősök osztályfőnöke. Jelenleg a 4. osztályban tanít, közel 20 éves tapasztalattal rendelkezik. A helyi óvoda nagycsoportosaival már találkozott és az érdeklődő szülők számára lehetőséget biztosítunk, hogy megismerhessék őt és munkáját.

Kérem kérdéseikkel nyugodtan keressenek fel az alábbi email címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy tel.: 339-015. A beíratással kapcsolatos információkat is itt találják meg előreláthatólag április elején.

 

 

Győrújfalu, 2021. jan. 15.                                                     

                                                                                                    

                                                                                                 Üdvözlettel: Mériné Tóth Andrea

                                                                                                          Tagintézmény vezető