No module Published on Offcanvas position
9171 Győrújfalu, Ady Endre utca 7. +36-96-541-200 igazgatas@gyorujfalu.hu Hétfő - Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-15:45

KÖZLEMÉNY - HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA

KÖZLEMÉNY

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2019. OKTÓBER 13.

 

Tisztelt Választópolgárok!

 

A köztársasági elnök a 308/2019. (VII.26.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos általános tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat:

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel a Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megküldésével 2019. augusztus 23. napjáig tájékoztatja.

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről. A választópolgár – ha nem kapja meg az értesítőt, vagy az megsemmisül vagy elvész – a HVI-től új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8. napjától lehet benyújtani.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. Az átjelentkezés irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a HVI-hez.

Az átjelentkező választópolgár

a)    levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus benyújtás esetén legkésőbb október 9-én 16.00 óráig,

b)    személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb október 11-én 16.00 óráig

visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti.

Mozgóurna iránti kérelmet a HVI-hez

c)    levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb október 9-én 16.00 óráig,

d)    személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb október 11-én 16.00 óráig, vagy

e)    2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb október 13-án 12.00 óráig lehet benyújtani.

Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani.

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.

 

Szavazni a választás napján reggel 6.00 és este 19.00 óra között lehet az alábbi szavazókörökben:

Győrújfalu községben:

1. szavazókör: 9171 Győrújfalu, Táncsics Mihály u. 2. (iskola)

2. szavazókör: 9171 Győrújfalu, Táncsics Mihály u. 2. (iskola)

 

 

Győrújfalu, 2019. 08. 06.

 

                                                                           Domjánné dr. Fehérvári Diána sk.

                                                                                             HVI vezető